Artiklar

Här är en förteckning på artiklar som går att ladda ner. Urvalet är gjort utifrån allmänintresse men rör huvudsakligen områden som psykoterapi, socialt arbete, handledning och organisationsarbete. Artiklar kommer att läggas in efter hand. För att hålla er uppdaterade på ett enkelt sätt kan ni ansluta er till Marelds Facebook sida. Längst ner på sidan hittar ni utgångna böcker för nedladdning.

2023

2023

2017

2016

2012

Material för nedladdning

Eftersökta Mareld-böcker som inte finns i tryck längre kan du ladda ner gratis här:

Wächter m fl: Samforskning – att lära av klienten här

Anderson/Goolishian: Från påverkan till medverkan
Del 1 här samt Del 2 här

Söderquist (red) Delaktighet – barnavårdsutredningen som gemensamt projekt här

Hagborg/Ränge: Allvarsamma lekar här