Artiklar

Här är en förteckning på artiklar som går att ladda ner. Urvalet är gjort utifrån allmänintresse men rör huvudsakligen områden som psykoterapi, socialt arbete och organisationsarbete. Artiklar kommer att läggas in efter hand. För att hålla er uppdaterade på ett enkelt sätt kan ni ansluta er till Marelds Facebook sida.

Inlagda 2012

Inlagda 2016

Inlagda 2017

  • Bruce Wampold on What Actually Makes UsGood Therapists
  • Jim Wilson: A social relational critique of the biomedical definition and treatment of ADHD; ethical practical and political implications
  • Jim Wilson: Family therapy as a process of Humanisation