Marelds podcast

Välkommen till Marelds Podcast!

Vad är det i mänskligt samspel som skapar förändring, utveckling och rörelser framåt?

Som handledare är detta en återkommande fråga, oavsett vilken grupp vi möter. Varje avsnitt i vår Podd är ett samtal med erfarna handledare som tillsammans utforskar grundfrågan: Vad fungerar (för mig)?

Om du vill lämna feedback eller växla tankar som väckts, gå in på vår Facebooksida : https://www.facebook.com/mareld.se/
Om du vill veta mer eller få kontakt med de som deltar i Podden, gå in på vår sida för konsultnätverket: http://mareld.se/konsultnatverk/

Nedan följer en förteckning av samtalen i inspelningsordning. Varje samtal är ca 60 minuter och nya publiceras vartefter.

Samtal 1: Marie Karlsson-Degerman och Kerstin Holmgren

Inspelat i mars 2018. Samtalsledare: Johnny Jakobsson

Marie o Kerstin 1

Samtal 2: Ulf Hagström  och Bengt Weine

Inspelat i maj 2018. Samtalsledare: Johnny Jakobsson

Ulf o Bengt 1

Samtal 3: Eva Redemo och Ola Eriksson 

Inspelat i oktober 2018. Samtalsledare: Johnny Jakobsson

Ola och Eva

Samtal 4: Ann-Marie Matthiessen och Stefan Heimer 

Inspelat i mars 2019. Samtalsledare: Johnny Jakobsson

Stefan och Ann-Marie