Samtal 1: John Brendler och Monica Hedenbro

69DB51F8-3278-4224-8B7A-D511B836DD64
Inspelat i januari 2020. Samtalsledare: Johnny Jakobsson