Ulf Hagström

Yrkesliv/bakgrund: Jag är legitimerad psykolog, handledare och utbildare och arbetar som fristående konsult.

Handledning: Jag har arbetat som handledare sedan slutet av 1980-talet inom främst socialtjänst, behandlingsverksamhet och skola. Jag har genomfört ett 50-tal utbildningar till grupphandledare. Jag bedriver idag endast enskild handledning och handledning till mindre chefsgrupper.

Teoretisk inriktning, grundsyn: som handledare: Min teori och metod är integrativ. Systemteori, salutogenforskning och teori och inte minst olika familjeterapeutiska tankesätt och metoder står i mitt intressefokus.

Önskade uppdrag: Enstaka och över tid kortvariga handledningsinsatser enskilt eller i liten grupp.