Petter-DSC_7684
Petter Iwarsson
www.petteriwarsson.com
pi@petteriwarsson.com
0760-212 444

Jag heter Petter Iwarsson och är legitimerad psykoterapeut samt socialpedagog med vidareutbildning också inom handledning och familjebehandling.
Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar jag nu med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi. Jag är författare till tre böcker om förändring, utveckling och motivation där samtalet är satt i fokus.

Psykoterapi
Som psykoterapeut arbetar jag med ungdomar, unga vuxna och vuxna som upplever problem och utmaningar av olika slag. Somliga har varit med om svåra saker som de vill prata om. Andra befinner sig i en kris eller lider av påträngande tankar och känslor. Många lider av oro, nedstämdhet eller ångest.

Handledning och konsultation
Jag handleder individer och arbetsgrupper inom vård, omsorg, behandling och socialt arbete.

Föreläsning och utbildning
Jag föreläser om samtal, bemötande, motivation och förändring. Jag tar också längre utbildningsuppdrag. Sedan 2007 har jag genomfört hundratals föreläsningar inom socialtjänst, skola, psykiatri, allmän sjukvård, näringsliv och frivilligsektor. Jag har också varit kursansvarig för längre utbildningar på högskolenivå och undervisat över hela landet på skolor, högskolor och universitet.

Böcker
Jag är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.