Studentlitteratur förvärvar Bokförlaget Mareld

Studentlitteratur har den 3 maj 2010 tecknat avtal om förvärv av Bokförlaget Mareld. Studentlitteratur avser att vidareutveckla utgivningen tillsammans med Bengt Weine och Marelds befintliga författare och utländska samarbetspartners.

Här hittar du Marelds samlade utgivning: studentlitteratur.se/mareld

Önskar du mer information eller vill beställa böcker som givits ut av Mareld?

Kontakta: Studentlitteraturs växel, tel. 046-31 20 00 eller Kundtjänst, tel. 046-31 21 00, E-post: kundtjanst@studentlitteratur.se

Andra förändringar hos Mareld

Förutom försäljningen av bokförlaget sker andra viktiga förändringar i Marelds verksamhet. Läs mer