Lotta 2016 3x4
Lotta Eriksson
0708-177532
lotta.eriksson@levira.se

Jag är socionom, handledare, gestaltterapeut samt steg 1-utbildad i KBT och affektfokuserad terapi och leg psykoterapeut (i maj 2021) med integrativ inriktning, även den med KBT och affektfokuserad terapi.
Jag är i huvudsak verksam som handledare i grupp, men även med chefshandledning, samt som privatpraktiserande terapeut både individuellt, med par och grupp på en mottagning på Odenplan i Stockholm. Som handledare har jag uppdrag inom bland annat socialtjänstens familjehemsverksamhet, föräldrastöd och förebyggande arbete, men även skolkuratorer och jourverksamhet för utsatta kvinnor, män och ungdomar för att nämna några verksamheter.
Jag har en systemisk och salutogen inriktning, men är även influerad av fler teorier och tankesätt. Det relationella perspektivet och en helhetssyn på människan i relation till omgivningen, genomsyrar mitt arbete både som handledare och terapeut.
Min bakgrund har jag främst inom ungdomsarbete och som kurator på sjukhus och i primärvård samt inom kris och katastrofberedskap. Jag har då ofta parallellt haft ledande befattningar. Jag har även kortare erfarenhet av myndighetsutövning gällande barn.
Är även lärare och kursledare vid Gestalttakademins utbildningar.
Välkommen att besöka min hemsida www.levira.se för mer information.