Walther
Walter Löthman :
021-35 43 92
070-424 62 18
walter.lothman@swipnet.se

Legitimationer och utbildningar
Leg psykolog/leg psykoterapeut, specialistbehörighet i klinisk psykologi, tre-årig familjeterapi utbildning, ekvivalerad av SSR som handledare, MI utbildning, KPT- och KBT utbildngar, genusvetenskap, nationella –och internationella utbildningar.
Jag arbetar med handledning, utbildning, ledarutveckling, psykosocial arbetsmiljö, personalgrupps- utveckling, konflikthantering, familj- och individualterapi
Jag utgår ifrån ett systemiskt-, lösningsfokuserat-, narrativt- och social konstruktionistiskt perspektiv där kognitiva delar ingår.
Jag tar uppdrag från privatpersoner, kommun, landsting, stat och företag.