Tyrone Holmström

Sammanhang: Jag är auktoriserad socionom och har en 3-årig handledarutbildning samt en nätverksledare-utbildning. Andra relevanta utbildningar är en längre ledarskapsutbildning, BBIC, Sign of Safety och MI. Sedan 2013 kompletterar jag mitt arbete som handledare med att arbeta som lärare vid Högskolan i Gävle. Jag undervisar vid socionomprogrammen men även i fristående kurser innehållande organisation och ledarskap samt samtalsmetodik. Jag har även undervisat inom socialrätt. Till sommaren 2023 blir jag färdig diplomerad gestaltterapeut.

Yrkesliv/bakgrund: Min praktiska erfarenhet består av 20 års arbete mestadels inom socialtjänsten i olika funktioner. De sista 10 åren var i ledande befattningar inom myndighetsutövning och familjebehandling.

Handledning: Som handledare erbjuder jag och har erfarenhet av individuell-, grupp- och chefshandledning men även konsultation, konflikthantering samt verksamhetsutveckling. Inom socialtjänsten har jag handlett utredningsgrupp barn och familj men även vuxen-, familjehemsgrupp, familjerätt, familjebehandling, missbruksbehandling för vuxna, stödboende för vuxna missbrukare och hem för ensamkommande barn. Jag har även handlett inom skola, behandlingshem, privata företag och föreningar.

Teoretisk inriktning/grundsyn: Målet med handledning är att genom reflektion och övningar i olika former utvecklas som människa, i min yrkesroll men även som arbetsgrupp. Att förstå tillvaron utifrån nivåerna individ, grupp och organisation underlättar att verka och utföra mitt arbete. I det sociala arbetet är relationen till andra och mig själv centralt och viktigt. Min människosyn grundar sig i att människan vill utvecklas och gör så gott hon kan utifrån sina förutsättningar men att hon präglas av sin historia. Om vi vill ändra på det tillstånd som uppstår i relationen behöver vi även utforska systemets kommunikation och dess mönster.

Önskade uppdrag: Jag tar uppdrag på individ-, grupp- och chefsnivå och både inom privat- och offentlig sektor.

Övrigt: För mer information se www.linkedin.com/in/tyrone-holmström