ragnar
Ragnar Rasmusson
0709-465657
ragnar.rasmusson@telia.com

Jag är leg. psykiatrisjuksköterska, vårdlärare och omvårdnadshandledare. Yrkesverksam som sjuksköterska under 15 år inom allmänpsykiatri (öppen och slutenvård) och missbruksvård, såväl inom sjukvård som socialtjänst.

Vårdlärare (psykiatri och social omsorg) i kommunal vuxen och ungdomsutbildning.

Utbildar och handleder sedan 14 år i egen regi inom områden som beroende, psykiatri, social omsorg, funktionsnedsättning, äldreomsorg, boendestöd och miljöterapi.

Har sedan många år tillbaka kurser i konfliktlösning vid hot och våldsituationer (teori och praktik) inom vård, omsorg och socialtjänst. Utbildningarna anpassas utifrån den enskilda arbetsplatsens specifika problemområde och  bygger på de vardagssituationer som uppstår där.

Jag har min utgångspunkt i ett systemiskt och salutogent tänkande och utformar utbildningar tillsammans med uppdragsgivare och den aktuella personalgruppen för att gemensamt skapa  utbildningar som främjar personlig utveckling och resursstärkande förhållningssätt.

Jag har sedan 1994 arbetat som handledare inom psykiatri och omsorgsverksamhet, äldreomsorg, missbruksvård, socialtjänst, behandlingsverksamhet och skola.

Handleder boendestödsgrupper inom ovanstående verksamhetsområden.

Integrerar olika teorier (eklektiskt synsätt) och har ett omvårdnadsperspektiv i handledning av arbetsgrupper inom äldre och handikappomsorg/hälso och sjukvård.