Petter Iwarsson

Sammanhang: Jag heter Petter Iwarsson och är legitimerad psykoterapeut samt socialpedagog med vidareutbildning också inom handledning och familjebehandling.

Yrkesliv/bakgrund: Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar jag nu med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi. Jag är författare till tre böcker om förändring, utveckling och motivation där samtalet är satt i fokus.

Handledning: Jag handleder individer och arbetsgrupper inom vård, omsorg, behandling och socialt arbete.

Önskade uppdrag: Jag föreläser om samtal, bemötande, motivation och förändring. Jag tar också längre utbildningsuppdrag. Sedan 2007 har jag genomfört hundratals föreläsningar inom socialtjänst, skola, psykiatri, allmän sjukvård, näringsliv och frivilligsektor. Jag har också varit kursansvarig för längre utbildningar på högskolenivå och undervisat över hela landet på skolor, högskolor och universitet.

Övrigt: Jag är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

För mer information se min hemsida:  www.petteriwarsson.com