Ola Eriksson

olaeriksson.thu@telia.com

070 – 765 58 85

Sammanhang: Jag är socionom, handledare och utbildare, och arbetar som fristående konsult. Tillsammans med kollegor ingick jag under många år i ett mindre nätverk som kallade sig ”7-gruppen”. Gruppen är numera delvis upplöst, men vi är fortfarande en krets handledare och terapeuter på adressen där vi arbetar. Tillsammans hyr vi en besökslokal på Bastugatan i Stockholm där jag träffar de flesta av mina handledningsgrupper.

Yrkesliv/bakgrund: Jag började arbeta på behandlingshem som beh.ass och familjebehandlare 1980. Kom tidigt igång med handledning efter sex-sju år och kombinerade så småningom handledning med familjebehandling i kommunal öppenvård. Sedan 1995 är grupphandledning min huvudsakliga sysselsättning.

Jag har parallellt med handledning och familjebehandling haft en mindre tjänst som lärare på Socialhögskolan, Stockholms Universitet. Jag började 1989 och det blev en mängd olika kurser innan jag slutade helt efter höstterminen 2019. De sista sex-sju åren ägnade jag enbart åt två kurser på mastersnivå, Handledarutbildningen och Grundläggande utb. i psykoterapi.

Handledning:Jag handleder främst inom socialtjänst, skolans elevhälsa liksom inom andra utredande och behandlande verksamheter.

Teoretisk inriktning/grundsyn: Som många andra i nätverket har jag under åren som gått funnit en systemisk, salutogen och narrativ inriktning som grund för mitt tänkande. Den inriktningen blir som ett nät, med möjlighet att fånga in och integrera en mängd övriga idéer, teorier och metoder.

Jag ser på grupphandledning som en möjlighet till angelägna samtal för att hantera yrkesrollens avigsidor, hitta det goda arbetet i ett klientperspektiv, men också för att stärka arbetsglädje och kompetens.