Monica Hedenbro

Sammanhang; Jag är Socionom/leg psykoterapeut och har utbildat mig mycket utomlands inom familjeterapi och speciellt viktigt var tiden på Minuchin kliniken i Philadephia. På senare tid har jag fått ett stort barnfokus i mitt arbete och det har bl.a. berott på mitt forskningsarbete inom barnpsykiatri. Jag blev med.dr 2006 och disputerade på kommunikation i triaden mamma-pappa-barn. Jag har följt familjer sedan graviditet och dessa ”barn” är nu 25 år och jag träffade dom senast då de var 20 år. Min svenska studie var en del i ett större forskningsprojekt där flera länder deltog.

Yrkesliv/bakgrund: Det jag framförallt nu strävar efter i mitt egna arbete är att förena den utvecklingsteoretiska kunskapen med den familjeteoretiska. Jag har genom åren undervisat med detta tema i många olika länder och också arbetat några år som lektor på Ersta högskola nu omdöpt till Marie Cederskiölds högskola

Handledning: Jag är handledare sedan 1986 och räknar egentligen detta som min främsta yrkesroll. Under åren har jag handlett inom barnpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning, habilitering, familjecentraler, psykologverksamheter, späd och småbarnsverksamheter och så mycket annat speciellt med fokus på familjer.

Min glädje för att handleda är fortfarande så stor och jag är riktigt glad att vara en del i Marelds nätverk.