marie

Marie Karlsson Degerman
070 575 45 02.
marie.karlsson.degerman@gmail.com
Mottagning. Ringvägen 103 118 60 Stockholm.

Alltsedan 1989 arbetar jag i privatpraktik med handledning, utbildning och
Psykoterapi.
Driver tillsammans med 7 kollegor Skanstulls Psykoterapimottagning.

• Handleder personal inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.
Barn och ungdomspsykiatri, habilitering och hälso- och sjukvård.

Behandlingsinstitutioner, företagshälsovård och chefshandledning.

Utbildningshandledning; psykoterapi med relationell/familjeterapeutisk
inriktning. Symboldramaterapihandledare. Anlitad som handledare
vid Socialhögskolans handledarutbildning

• Tar även uppdrag kring personalutveckling, teamutveckling, inspirationsdagar. Samt konflikt och krisbearbetning i arbetsgrupper/ individer. Stresshantering. Grupprekonstruktion.

• Uppdragsutbildningar: har haft, och åtar mig gärna skräddarsydda sådana kortare och längre för arbetsgrupper verksamma i det psykosociala arbetet. Anlitad som lärare och handledare av Socialhögskolan, vid den grundläggande psykoterapiutbildningen med inriktning ” familjeterapi ”.

• UTBILDNING: Socionom, Leg. Psykoterapeut, UHÄ Handledarutbildad,
Symboldramaterapeut, Life-Span, KBT för leg. psykoterapeuter, Mi, BBIC.
Samt ett flertal Workshops med företrädare från det systemteoretiska
och Narrativa och lösningsfokuserade perspektivet.

Välkomna att höra av er för en diskussion om uppdragets utformning