Lennart Holmgren

Sammanhang; Leg.psykoterapeut och handledare.

Utbildningar: Systemisk familjeterapi, psykoterapi, gestaltterapi och utbildad i KBT,  MI, Signs of safty och trauma (polyvagel theory)

Yrkesliv/bakgrund: Anställning inom psykiatri, missbruksvård för vuxna och ungdomar,  familjebehandlare på Hvb-hem för ungdomar och behandlare inom socialtjänsten.

Teoretisk inriktning/grundsyn: Systemiskt.  Att sätta in frågeställningar i ett contextuellt/relationellt sammanhang som består av nära relationer, nätverk, professionella,  organisation, övergripande strukturer och normsystem.

Handledning: Jag har haft uppdrag i relation till alla sorter av grupper inom socialtjänsten. Barn, ungdom, familjerätt, familjehemsvård, missbruk, behandling och ledningsgrupper. Handledning i specialskolor och vanliga skolor. Elevvårdsteam och skollednings grupper samt SIS institutioner.

Önskade uppdrag: Öppen för allt som ryms inom min erfarenhet. Tar gärna uppdrag utanför Stockolms området.
Utför gärna konsultationer, handledning och terapi online.

Övrigt information: Skrivit boken ”Att vara lärare till Föräldrars barn” samt gjort två undervisningsfilmer i samarbete med Hälso & Sjukvårdsnämnden. Filmerna ”Föräldrakraft” och ”En vanlig familj” som beskriver intagningsmetodik på institution utifrån en systemisk grund.