Kerstin Holmgren

Sammanhang: Jag är Socionom, Leg psykoterapeut och Handledarutbildad.

Vidare har jag utbildat mig till MBCT instruktör enligt Mindfulnessbased Cogitive Therapy och i MSBR Mindfulnessbased stress reduction, KBT utbildning för Leg psykoterapeuter och en utbildning för att arbeta med trauma enligt Polyvagal Theory

Yrkesbakgrund: Sedan 2000 har jag arbetat som fristående konsult med framförallt handledning. Jag har parallellt sett till att ha egen klinisk verksamhet genom att ta emot individer, par och familjer för terapi. Innan dess jobbade jag som Socialsekreterare, som kurator inom BUP och under 14 år som familjeterapeut på Institution och Specialskola.

Handledning: Jag handleder personal inom skola, Socialtjänst, behandlingsgrupper inom öppenvård, hälso- och sjukvård samt som utbildningshandledare vid Socialhögskolans och Ersta Sköndals Grundläggande psykoterapiutbildningar.

Teoretisk inriktning och mina utgångspunkter som handledare: Jag har min legitimation som familjeterapeut och därmed förankrad i det systemteoretiska perspektivet. Att se människan i sitt sammanhang både i det närmaste nätverket men även vilka normer och ideér som är förhärskande i samhället.  Jag inkluderar anknytningsteori, mentalisering- och kognitiv teori och ser till att hålla mig ajour med ny kunskap och forskning inom fältet.

Grupphandledning är en möjlighet att lära av varandra och min ambition är att bidra med  erfarenhet och kunskap och att skapa en tillåtande atmosfär, där var och en i gruppen kan vara bekväm och därmed stärka gruppens sammanhållning och synen på det gemensamma arbetet.

Önskade uppdrag: Inom de områden jag nu och tidigare handlett. Gärna arbetsgrupper som har behandlingsuppdrag.