Karin Olofgörs

 

Yrkesliv/bakgrund: Sedan 1998 arbetar jag som konsult med handledning och olika former av utvecklingsarbete i organisationer och företag. Genom åren (2003 – ) har jag samarbetat med organisationsforskare i att utbilda chefer leda sina organisationer mer jämställt.

Jag har arbetat med socialt arbete sedan 1980. Då var jag nybakad socionom och därefter har mina roller växlat. Jag har varit socialsekreterare, chef inom socialtjänst, familjebehandlare och familjerådgivare. Jag har min psykoterapeutlegitimation i familjeterapi.

 Mina utgångspunkter som handledare: Systemteorin utmanar tanken om att vi ser oss själva som utgångspunkt för allt vårt agerande. Vi har en stark inneboende vana att se människors mellanhavanden som individuella egenskaper. Vi undgår därmed att se att det vi förlägger hos individen också påverkas av sammanhanget runtomkring.

Alla kan vi bli bättre i våra roller. Handledning handlar om att vidga den egna blicken, ge nya perspektiv och därmed få ett ökat handlingsutrymme. Det är mitt ansvar som handledare att bidra med metoder som uppmuntrar till dialog och lärande. En förståelse för ditt uppdrag och det sammanhang du ingår i hjälper oss att tillsammans definiera utgångspunkterna för handledningssamtalet.

Önskade uppdrag: Handledning till chefer och medarbetare inom privat- och offentlig sektor.