Johnny Jakobsson

Sammanhang: Jag ser mig själv som en systemisk konsult som oftast rör mig mellan tre huvudområden: utbildning, handledning och behandling. Började som pedagog, sedan familjeterapeut och vidare till handledare.

Yrkesliv/bakgrund: Jag har sedan -91 arbetat med människor i utveckling. De uppdrag som jag genom åren ägnat mig mest åt är: par och familjeterapi, föräldrarådgivning, nätverksmöten, gruppbehandling, projektledning och metodutveckling med fokus på samverkan och samordning inom och mellan främst skola, psykiatri och socialtjänst. De senaste åren har handledning varit mitt huvudsakliga fokus.

Handledning: Jag handleder inom socialtjänstens alla inriktningar. Pedagoger och kuratorer inom skolan. Ledningsgrupper. Handleder även olika institutioner både kommunala/statliga och privata

Mina utgångspunkter som handledare: Att skapa respektfulla mötesplatser där kreativitet får stor plats, tillsammans med erfarenhet, delaktighet och inspiration är både en drivkraft och en ambition som jag bär med mig i mina uppdrag. Olika tider, metoder och personer har gjort intryck, det som stannat kvar och under åren blivit en del av mitt förhållningssätt är alla de vägar i mänskligt samspel som rör sig från exkludering till inkludering, från monolog till dialog. Alla vägar som bidrar till utforskandet och förståelse av de mönster som på något vis håller oss samman välkomnar jag i handledning. Alltifrån teorier till livserfarenhet behöver flätas samman för att utveckling ska ske. Jag utgår alltid från ett systemiskt förhållningsätt men förändrar och utvecklar hela tiden mina metoder.

I den komplexitet som det systemiska perspektivet rymmer, väcker pendelrörelsen mellan ord och handling ständigt min nyfikenhet att utforska: hur kan vi tillsammans förstå detta och vad är möjligt att göra.

Önskade uppdrag: Jag arbetar främst inom socialtjänsten och i skolans värld men är även öppen för andra uppdrag.

Övrigt: För mer information se www.priologab.se