Helena Isberg Malmgård

Sammanhang: Jag är auktoriserad socionom och handledare i psykosocialt arbete. Jag delar lokal på Bastugatan 43 i Stockholm, men reser även till er vid behov.

Yrkesliv/bakgrund: Min bakgrund är inom socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och ungdomar. Där har jag arbetat sedan slutet av 1990-talet både som socialsekreterare och arbetsledare. Det innebär bland annat att jag är välbekant med BBIC och Signs of Safety.

Handledning: Jag handleder mycket inom socialtjänstens olika delar samt näraliggande verksamheter på både utförar- och förebyggarsidan. Jag är främst inriktad på barn och ungdom men har även handlett inom exempelvis försörjningsstöd och socialjour.

Mina utgångspunkter som handledare: Min huvudsakliga inriktning är systemisk och salutogen, med influenser från flera andra håll. Det finns en kraft i att fokusera på det som fungerar utan att bortse från det svåra och jag bidrar gärna till både andrum och kreativitet i handledningsforumet.

Önskade uppdrag: Jag arbetar gärna med handledning både i grupp och enskilt.

Övrigt:För mer information om mig, besök gärna min hemsida www.samtalsomcirklar.se