irene
Irené Lainio

073-9858745
irene.lainio@gmail.com

Iréne Lainio, Socionom, Sexolog, leg. Psykoterapeut, lic. hypnospsykoterapeut med EMDR utbildning, handledare och lärare i psykoterapi.

Jag handleder sedan många år på SAPUs steg 2 utbildning, där jag också varit kursledare på en handledarutbildning i socialt arbete med systemisk grund. Jag handleder en rad verksamheter inom kommun, landsting och även privata verksamheter. Jag har en systemisk och salutogen inriktning, men är även influerad av fler teorier och tankesätt. Det relationella perspektivet och en helhetssyn på människan i relation till sin omgivning, genomsyrar mitt arbete både som handledare och psykoterapeut.

Jag har mångårig erfarenhet av familjearbete och utredning av barnfamiljer på uppdrag av socialtjänst. Jag har tidigare varit psykoterapeut på dåvarande Sexualmedicinskt centrum, nuvarande Anova. Jag undervisar i anknytning, sexuella dysfunktioner och pararbete på Uppsala universitet, Ersta Sköndals systemiska familjeterapiutbildning, på SAPU och i egen regi på olika uppdragsutbildningar.

Jag driver mottagningen Essinge psykoterapi AB där jag tar emot enskilda patienter, par och familjer. Många av patienterna har sexuella svårigheter, traumaerfarenhet eller HBTQ tillhörighet. Jag har förutom den legitimationsgrundande utbildningen och licensieringen i traumautbildning, grundläggande utbildning i EFT, interpersonell parterapi och Gottmans level 1.

Välkommen att besöka min hemsida www.essingepsykoterapi.se, för mer information.