Ola Eriksson

ola
Ola Eriksson
070 – 765 58 85
olaeriksson.thu@telia.com

Sammanhang: Jag är socionom, handledare och utbildare, och arbetar som fristående konsult. Jag ingår i ett mindre nätverk av handledare/terapeuter som kallas “7-gruppen”. I 7-gruppen ingår även Ulf Hagström, Lennart Holmgren, Walter Löthman, Eva Redemo och Gerd Riddez-Hansson. Tillsammans hyr vi en besökslokal på Bastugatan i Stockholm där jag träffar många av mina handledningsgrupper.

Yrkesliv: Jag började arbeta på behandlingshem som beh.ass och familjebehandlare. Kom igång med handledning efter sex-sju år och kombinerade så småningom handledning med familjebehandling i kommunal öppenvård. Sedan 1995 är grupphandledning min huvudsakliga sysselsättning.
Jag har parallellt med handledningen haft en liten deltidstjänst som lärare på Socialhögskolan i Stockholm.  Det blev många år med utbildning innan jag avslutade anställningen i början av 2014.
Handledning, utbildning och familjebehandling har varit stimulerande att integrera till ett sammanhållet yrkesliv. Inte minst för att jag sedan tidigt 90-tal varit engagerad i Socialhögskolans (SU) Handledarutbildning i psykosocialt arbete. Mellan 2010 och 2014 var uppdraget som kursansvarig för denna utbildning min primära uppgift på institutionen. Planen är att återkomma i en lösare anställningsform och fortsätta med denna och ytterligare någon kurs.

Handledning: Jag handleder främst inom socialtjänst, skolans elevhälsa och andra utredande och behandlande verksamheter. Jag ser på handledning som en möjlighet till angelägna samtal för att hantera yrkesrollens avigsidor, hitta det goda arbetet i ett klientperspektiv, men också för att stärka arbetsglädje och kompetens.

Teoretisk syn: Som många andra i nätverket har jag alltmedan åren gått funnit en systemisk, salutogen och narrativ inriktning som grund för mitt tänkande. Den inriktningen blir som ett nät, med möjlighet att fånga in och integrera en mängd tankegångar, teorier och metoder