Helena Isberg Malmgård

Helena Isberg

Helena Isberg Malmgård
076-808 36 28
Samtal som Cirklar
helena@samtalsomcirklar.se

Jag är auktoriserad socionom och handledare i psykosocialt arbete. Min huvudsakliga inriktning är systemisk och salutogen, med influenser från flera andra håll. Det finns en kraft i att fokusera på det som fungerar utan att bortse från det svåra och jag bidrar gärna till både andrum och kreativitet i handledningsforumet. Jag ingår i nätverket 7-gruppen och delar lokal på Bastugatan 43 i Stockholm, men reser även vid behov.

Min bakgrund är inom socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och ungdomar. Där har jag arbetat sedan slutet av 1990-talet både som socialsekreterare och arbetsledare. Det innebär bland annat att jag är välbekant med BBIC och Signs of Safety. Jag har under flera år anlitats som föreläsare på Socialhögskolan i Stockholm gällande att arbeta med tvärkulturella möten. Jag arbetar med handledning både i grupp och enskilt.

För mer information om mig, besök gärna min hemsida www.samtalsomcirklar.se