Görel Fred

görel
Görel Fred
070-879 89 85
gorelfred@hotmail.com
www.gorelfred.se

Socionom, leg psykoterapeut , handledarutbildad på Sköndalsinstitutet, familjeterapeut

Jag arbetar sedan många år som handledare, utbildare och privatpraktiserande terapeut där jag möter både familjer, par och enskilda.

Jag har handlett och handleder personal inom
socialtjänst- utredning, behandling, förebyggande verksamheter, chefer
skola – skolkuratorer, skolsköterskor, lärare, specialpedagoger, chefer
socialpsykiatri- handläggare, boendestödjare
frivården- handläggare
habiliteringen-kuratorer, psykologer, logopeder, arbetsterapeuter,sjukgymnaster
familjerådgivningen-behandlare

Sedan 20 år tillbaka utbildar jag i kommunikation , samtalsmetodik och systemiskt tänkande.
Jag har utbildat inom ett 80-tal socialtjänster över hela Sverige i kortare eller längre utbildningar samt hållt ett 60-tal föreläsningar i skolor och förskolor runt om i landet om att möta föräldrar för barnets skull.

Jag har ett systemiskt förhållningssätt vilket för mig innebär att alltid försöka se det som händer i ett sammanhang. Jag tycker mycket om tanken om att istället för ”skuldkulturen” som innebär att man försöker räkna ut vems felet är istället praktiserar tanken om ”ansvarskulturen” där man ställer sig frågan om hur jag kan ta min del av helheten.Sammanhangets betydelse men också varje människas ansvar skapar för mig begriplighet och hanterbarhet.

Jag erbjuder handledning inom alla fält där människor arbetar med människor, utbildning inom kommunikation, samtalsmetodik, systemiskt tänkande och familjeterapi samt terapi för familjer och enskilda.Jag har en egen lokal centralt belägen på Södermalm i Stockholm men reser också till mina uppdragsgivare.

Övrigt: Jag har skrivit ”Socialbidrag i ett systemteoretiskt perspektiv” för socionomer tillsammans med Kicki Olsson, Gothia 2002 samt ”Handbok i föräldrasamtal” för lärare, Mareld 2005 .
Jag har haft en relationsspalt i tidningen ”Hemtrevligt” under drygt två år samt vid ett flertal tillfällen medverkat i Sveriges Radios relationsprogram ”Kropp och själ”.