Eva Redemo

eva
Eva Redemo
0708 266680
ER Kompetens & Utveckling AB
eva.redemo@telia.com

Jag är socionom, familjeterapeut handledare och utbildare.
Arbetar sedan början av 1990-talet med att handleda och utbilda personal inom framförallt socialtjänst, skola och behandling. Har vidareutvecklat mig i ämnen som familjeterapi, grupphandlednings- och konsultationsmetodik, BBIC, signs of safety, KBT och MI.
Är medförfattare till böckerna ”Låter sig skyddsänglar organiseras” Förlagshuset Gothia 1998 och ”När självkänslan växer” Folkhälsoinstitutet 2000.
Ingår i nätverket 7-gruppen, och delar lokal på Bastugatan 43 i Stockholm.

Jag försöker integrera olika teorier för att möta den komplexa verklighet som vi arbetar i, men det är framförallt det systemiska och salutogena perspektivet som utgör grunden för mitt förhållningssätt och min metod,
Mitt huvudsakliga professionella intresse och kunskapsområde är utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Sedan många år tillbaka har jag utbildningar tillsammans med psykolog Haldor Ovreeide i ämnet att samtala med barn och unga. Detta samarbete har på många sätt bidragit till att jag fått möjlighet att utveckla metoder och förhållningssätt kring detta tema.
Jag arbetar med:
• Grupphandledning och individuell handledning
• Konsultation
• Utbildningar och föreläsningar: T.ex ”Samtal med barn” ”Grupphandledarutbildning på systemisk och salutogen grund”, ”Utbildningar och föreläsningar med utgångspunkt från ett bemästrande- och salutogent perspektiv”
• Par och familjesamtal