Erik Abrahamsson

erikabrahamsson
Erik Abrahamsson
erik.abrahamsson@gmail.com
070-3485578

Socionom, leg psykoterapeut (familj) 1991, handledarutbildad 1985.

Erfarenhet:
Trettio år inom Barn- och Ungdomspsykiatri, halva tiden som Psykoterapihandledare.
Arbetat privat som handledare sedan 1984 inom de flesta psykosociala/psykoterapeutiska arbetsområden.
Lärare vid Psykoterapiutbildn, Umeå Univ, sedan 1994, Socionomutbildn, Mittuniv, 1991-2012.
Utbildar i egen regi (uppdragsutb): Handledarutbildning (2 år), ”Professionella samtalet” (1-4 terminer).

Teoretisk grundsyn
Systemteoretiskt, salutogent och narrativt förhållningssätt. Hämtar inspiration från familjetera¬pins gamla ”giganter”
Nyckelord: lust och nyfikenhet, kraft och användbarhet.

Aktuellt
Korttidsterapi med familjer. ”BAS-samtal” med separerade föräldrar med hög konfliktnivå.

Möjliga uppdrag
Handledning, utbildning, föreläsningar, familjeterapi, parterapi.

Övrigt
Skrivit ”Psykoterapins förnyare” (Mareld 2007) och ”Skapande konversationer” (Mareld 1997) tillsammans med Gustaf Berglund.