Marie Karlsson Degerman

Sammanhang: Jag är Socionom, leg. Psykoterapeut, Handledarutbildad. Samt KBT utbildning för leg. psykoterapeuter. Symboldramaterapeut. Nyligen en utbildning för att arbeta med trauma enligt Polyvagal Theory.

Yrkesliv/bakgrund: Började mitt yrkesliv som socialassistent på Stockholms barnavårdsnämnd. Därefter som kurator/ familjebehandlare på Framnäs skola och terapicenter. 1989 började jag arbeta i egen regi, tillsammans med kollegor på Götgatan 103, som så småningom blev Skanstulls Psykoterapimottagning. Sedan Bastugatan 43. Det gemensamma var att vi erbjöd handledning utifrån ett s.k. Systemiskt/ Salutogent perspektiv. Alltsedan jag började mitt yrkesliv har jag varit upptagen av, sammanhangens och relationers betydelse. För hur vi kan förstå, och därmed bidra till förändringar för unga och dess familjer i kris.

Handledning:/ uppdrag: Jag erbjuder grupphandledning i psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete. Psykoterapi med individer, par och familj. Konsultationer kring konflikt och krisbearbetning i individ/ arbetsgrupp. Teamutveckling Under åren har jag handlett socialtjänst, barnpsykiatri, habilitering, familjecentraler, kuratorer inom skola, vårdcentraler, sjukhus och beroendeenheter och frivilliga organisationer