Lotta Eriksson

Sammanhang: Jag är socionom, handledare, leg psykoterapeut, gestaltterapeut och utbildare och verksam vid mottagning på Södermalm i Stockholm där jag handleder personalgrupper och tar emot för psykoterapi.

Yrkesliv/bakgrund: Jag har en längre bakgrund inom ungdomsarbete och en tids myndighetsutövning med barn, samt inom psykosocialt arbete inom sjuk-och primärvård och inom kris-och katastofberedskap. Jag har oftast haft ledande befattningar parallellt i mitt arbete. Idag är jag verksam som handledare för personalgrupper, chefer och som leg psykoterapeut med individer, par och familjer, i privat regi.

Handledning: Handleder grupper inom socialtjänst, såsom samordnare och social-och familjehemssekreterare, samt andra stödjande verksamheter för föräldrar, barn och unga. Har också uppdrag inom skolans elevvård, kvinno-och brottsofferjourer, stadsmission och andra ideella stödorganisationer med inriktning på barn och unga.

Teoretisk inriktning/grundsyn: Mina utgångspunkter som handledare är systemteoretisk och salutogen, men jag är även influerad av flera hjälpsamma teoretiska bakgrunder. Jag har kompetens inom trauma och sekundärtrauma och är utbildad i EMDR. Min nyfikenhet och intresse för människan i sitt sammanhang, med resurser och kompetenser präglar mitt sätt att arbeta oavsett om det gäller grupp eller individ. Med kreativa metoder, skapas ett tryggt sammanhang för att möjliggöra ett gott arbetsklimat och att komma vidare i sitt arbete, men även att lära känna sig själv i relation till andra.

Önskade uppdrag: Jag tar uppdrag inom skola, socialtjänst och psykosociala och psykoterapeutiska verksamheter inriktade på barn, unga samt vuxna. Tar även uppdrag för handledning av ledande befattningar och krishantering.

För mer information se www.levira.se