Lennart färg

Lennart Holmgren
0705-466 193
lennart_holmgren@telia.com

Jag är Leg.psykoterapeut. Har utbildning i systemisk familjeterapi, psykoterapi och gestaltterapi.

Jag har arbetat med psykosocialt arbete sedan 1969. Haft anställningar inom psykiatri, missbruksvård för ungdomar och vuxna. Arbetat på behandlingsinstitution för ungdomar och haft anställning som behandlare inom socialtjänsten. Har långvarig erfarenhet av arbete i skolor.

Har ett systemiskt grundperspektiv som utgår från det självklara att allt som händer utspelas i ett relationellt sammanhang , och dessa relationer kan vara en del av problemställningen, och en resurs för dess hanterande och lösning.

Arbetat med handledning, utbildning och terapi på frilansbasis sedan1985.
Jag tillhör konsultnätverket ”7-Gruppen” som har lokal och mottagning på Bastugatan 43, Södermalm i Stockholm.

Erbjuder: Handledning
Konsultationer
Teambuilding
Individualterapi
Par och familjeterapi