gunillacederberg
GUNILLA CEDERBERG
0708-95 55 95
gunilla.cederberg@gmail.com
www.gunillacederberg.se
www.skanstullspsykoterapimottagning.se

Legitimerad psykoterapeut, socionom och UHÄ handledarutbildad.
Arbetar med individualterapi, par- och familjeterapi samt familje-
rekonstruktionsgrupper.

Handleder personal inom socialtjänstens olika specialområden;
företagshälsovård, institutioner och öppenvårdsteam inom
psykiatrin, privatpraktiserande familjeterapeuter och konsulter
samt chefshandledning.
Bedriver två- och treåriga utbildningar i familjeterapi och psyko-
socialt behandlingsarbete på systemisk grund tillsammans med
Leg. psykoterapeut Jannis Nilsson. Utbildar även i co-terapiskap.

Arbetar utifrån ett systemteoretiskt helhetsperspektiv med ett
eklektiskt och existentiellt förhållningssätt.

MOTTAGNING
Skanstulls Psykoterapimottagning
Ringvägen 103 * 118 60 Stockholm