Görel Fred

Yrkesliv/bakgrund: Jag blev färdig socionom 1986. Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med samtal och kommunikation i olika former – som skolkurator, familjebehandlare, utbildare, handledare , föreläsare, författare och psykoterapeut. Jag är handledarutbildad på Ersta/ Sköndals högskola och blev 2008 leg. Psykoterapeut

Handledning tidigare och aktuella uppdrag: Jag har handlett / handleder alla typer av grupper inom socialtjänsten samt skolkuratorer, kriminalvården, privata företag, sjukhuskuratorer, habiliteringen, frivillig sektorn. Jag är också handledare i handledning på Marie Cedershiölds högskola( f.d Ersta högskola) samt handledare i psykoterapi på Steg 1 utbildning Marie Cedershiöld och Stockholms Universitet.

Mina utgångspunkter: Jag är väl grundad i ett systemiskt synsätt. Som handledare får jag ofta höra att jag utmanar. För att det ska bli möjligt månar jag om ett tryggt klimat där inget ska vara fel att säga eller tycka. ” Bara för att jag har rätt behöver inte du ha fel” som en kollega till mig uttrycker det. Jag vill att handledning ska vara lagom olik. Du ska känna dig påfylld, få tankar, känna dig trygg och få både teoretiska och metodologiska verktyg.

Önskade uppdrag: Familjebehandlare eller grupper som jobbar med/ vill fördjupa sig i samtal och systemiskt synsätt

Övrigt: Jag är författare/ medförfattare till tre böcker om samtal, relationer och kommunikation. Jag driver podden ” Försoningspodden” Jag är en flitigt anlitad föreläsare och jag är huvudlärare på Marie Cederschiölds högskolas Steg 1 utbildning i familjeterapi.