Fanny2

Fanny Marell
Socionom
leg psykoterapeut

 
mail: fanny.marell@gmail.com
mobil: 0704-93 33 36
hemsida: www.fannymarell.se
Som handledare inspireras av salutogent tänkande samt att arbeta med hopp och relationers/alliansens betydelse. Vikten av att behålla komplexitet och att inte kategorisera för mycket och snävt är också mycket betydelsefullt för mig. Ytterligare en viktig del är hjälpares mod att våga se på sig själv och sitt sammanhang som en del av det som har betydelse i en hjälpande relation och ett arbete med utsatta människor.

Jag har erfarenhet av att handleda socialsekreterare, familjehemssekreterare, barnföljare, familjerättssekreterare, HVB personal, personal på paragraf 12-hem, lärare, familjebehandlare inom öppenvård, ungdomsbehandlare, personal på boende för ensamkommande flykting barn/ungdomar.

Jag utbildar och föreläser framför allt om familjeterapi i olika former.

Jag är medlem i redaktionen för “Fokus på familien – Nordisk tidskrift for familie og relasjonsarbeid” som är en systemteoretisk vetenskaplig systemteoretisk tidskrift som ges ut av Universitetsforlaget.

Jag skriver artiklar i olika tidskrifter och på olika sajter.

Jag är auktoriserad socionom sedan 1996. Första åren arbetade jag inom Socialtjänsten med utredning. Därefter arbetade jag som familjebehandlare på HVB för ungdomar med allvarliga psykiatriska bekymmer. Efter det arbetade jag som psykoterapeut inom BUP och slutligen på SCÄ (Stockholms Centrum för Ätstörningar). Parallellt och efter detta har jag arbetat på min egen/privata mottagning. När jag arbetar privat arbetar jag med handledning, terapier (individualterapier, par-terapier och familjeterapier) och utbildning.

Jag har både steg 1 och steg 2 i familjeterapi. Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning familjeterapi. Jag har utbildning i BBIC, Familjerådslag, MFT (Multi Family Therapy), FFT (Funktionell familjeterapi), Familjerekonstruktion samt Handledar- och Psykoterapilärarutbildning.
För mer detaljerad information se min hemsida: www.fannymarell.se