Eva Redemo

Sammanhang: Jag arbetar med handledning och utbildning i psykosocialt arbete. Har tillsammans med kollegor en lokal/mottagning på Bastugatan 43 Södermalm i Stockholm.

Yrkesliv/bakgrund: Jag är utbildad socionom med olika påbyggnadsutbildningar inom främst det systemiska området, familjeterapi och handledning/konsultation.

Jag har arbetat som handledare, utbildare och konsult sedan början av 1990-talet. Dessförinnan arbetade som socionom med barn, ungdomar och deras familjer inom socialtjänst och barnpsykiatri. Jag har under många år utbildat och föreläst med fokus på bland annat  ”Samtal med barn”, ”Grupphandledning” och ”Psykosocialt arbete utifrån ett systemiskt och salutogent perspektiv”.

Sedan mitten av 1990-talet har jag arbetat tillsammans med  psykolog Haldor Øvreeide  kring utbildningen  ” Processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i svåra livssituationer”. Detta samarbete har bidragit till att jag fått möjlighet att utveckla metoder och förhållningssätt i att samtala med barn och unga inom framförallt socialtjänst. På uppdrag av SKR gjorde jag år 2020 en webbutbildning med fokus på ” Samtal med barn i socialtjänsten”, syftet var att erbjuda kommuner ett utbildningsmaterial och en möjlighet till kompetensutveckling inom ett område där många socialsekreterare och familjebehandlare känner stor osäkerhet (se SKR hemsida).

Handledning: Mitt huvudsakliga professionella intresse och kunskapsområde är utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Jag handleder framförallt yrkesverksamma inom socialtjänst, skola och barnpsykiatri.

Teoretisk inriktning/grundsyn Jag försöker integrera olika teorier för att möta den komplexa verklighet som vi arbetar i, men det systemiska och salutogena perspektivet utgör grunden i mitt förhållningssätt och mitt arbete.

Önskade uppdrag: Jag är öppen för handledning och konsultation till verksamheter som arbetar med barn, unga och deras familjer. Möter också gärna er som har tagit del av SKR webbutbildning ”Samtal med barn” och som är intresserade av en fördjupning kring temat.