Erik Abrahamsson

Sammanhang: Jag är socionom, leg psykoterapeut (inriktning familj), handledare i Psykosocialt arbete 

Yrkesliv/bakgrund Arbetat 30 år inom BUP Östersund, halva tiden som handledare/psykoterapeut. Sedan 2010 privat verksamhet.  Utbildat vid Psykoterapeututbildningen Umeå universitet och Socionomutbildningen vid Mittuniversitetet.  Längre utbildningar (1–2 år) inom handledning och psykosocialt arbete i egen regi. Systemisk påbyggnadsutbildning (2 år) i Psykosocialt arbete tillsammans med Eva Redemo och Ola Eriksson sedan 2014. 

Handledning Varit handledare sedan 1985. Har handlett inom de flesta psykosociala och psykoterapeutiska sammanhang, företrädesvis med fokus på familjer och barn/ungdom.  

Teoretisk inriktning/grundsyn:  Systemiskt, salutogent förhållningssätt med en narrativ fördjupning.  Utvecklat ett arbetssätt kring korttidsterapi med familjer samt BAS-samtal med separerade föräldrar i högkonflikt. 

Önskade uppdrag Regelbunden handledning företrädesvis i ett närområde kring Jämtland.  Enstaka handledningar, konsultationer samt digitala uppdrag även i övriga landet.  Fokus på familjebehandling, korttidsterapi med familjer samt BAS-samtal. 

Övrigt ”Psykoterapins förnyare”, Studentlitteratur (2013) tillsammans med Gustav Berglund. Föreläsning om BAS-samtal, se youtube.com (6 okt 2015)