Bengt Weine

Grupplokal/mottagning: Götgatan 58, Södermalm, Stockholm. Även möten via Skype, Zoom, Teams
Jag har arbetat som handledare, utbildare och konsult sedan mitten av 80-talet. Dessförinnan arbetade jag som familjebehandlare inom socialtjänsten i många år. Mina uppdrag som handledare har jag huvudsakligen inom socialtjänst och barnpsykiatri, men under åren har jag även tagit uppdrag inom vuxenpsykiatri, kriminalvård, kyrkan, privat näringsliv, ideella föreningar, för andra konsulter, ledningsgrupper osv. Inspirerad av och grundad i systemiska, narrativa och salutogena tankegångar kan jag använda ett brett spektrum av metoder och teorier, vilket i sin tur gör det möjligt att arbeta i många olika sammanhang.
Under senare år har jag speciellt intresserat mig för hur man utvecklas inom sin profession och hur man tar tillvara och använder feedback från klienter på ett medvetet sätt. Ett annat intresse är för närvarande är utveckling av systemiskt arbete och tänkande kring våld i nära relationer.
Som utbildare och föreläsare har jag arbetat för universitet, högskolor, steg 1- och 2-utbildningar etc. I övrigt har jag drivit Marelds Bokförlag samt blivit utnämnd till Årets Familjeterapeut 2010.

Som terapeut arbetar jag i egen verksamhet med individer, par och familjer.
I grunden är jag socionom med påbyggnadsutbildningar främst inom familjeterapi, konsultation och angränsande områden.
För en ytterligare bild av mig som handledare kan jag hänvisa till följande artikel. Klicka här