annmarie
Ann-Marie Matthiessen
a@matthiessen.se
08 -10 54 86
0707 -72 72 82

Jag har arbetat med handledning och utbildning sedan mitten av 70-talet inom Socialtjänst, Barn-vuxenpsykiatri, Utrednings och behandlingsverksamheter/ Samspelsbehandlingar, Skola- elevvård/ledning, Ungdomsmottagningar m.fl.
Jag har lett en rad fleråriga Utbildningar inom Familjeterapi/Interaktionistiskt behandlingsarbete för Kommuner och Landsting samt Högskola,
och har fortlöpande utbildningar i Samtalsmetodik med Samtalskort (Egenskapskort, Björnkort m.fl)

Jag är Fil. Kand. och Leg.Psykoterpeut med en rad olika vidareutbildningar inom bl.a Systemiskt inriktad Familjeterapi, Psykodynamiskt/Socialpsykologiskt inriktad Gruppterapi, Systemisk och kognitivt inriktad Handledning, samt en rad kortare utbildningar inom områden som Korttidsterapi / Lösningfokuserad terapi, Anknytning/samspelsbehandlingar, Samtal med barn, BBIC för handledare
m.m.
Som privatpraktiserande integrativt arbetande psykoterapeut träffar jag regelbundet enskilda, par och familjer för längre eller kortare kontakter där utgångspunkten är att hitta förståelse-och förändringsmodeller utifrån varje enskild klients behov och perspektiv.
Hur vi människor utvecklas, interagerar, motiveras, lär oss, löser problem i samspel med vår omvärld intresserar mig, liksom att utforska människors relationer, värderingar och identitet utifrån ett språksystemiskt/sociologiskt/ekonomiskt/kulturellt perspektiv.