Anders Wächter

Sammanhang; Jag är Socionom/leg.psykoterapeut, handledar o lärutbildad i psykoterapi. Jag arbetar förutom som handledare som familjerådgivare och med parterapi.

Yrkesliv/bakgrund: Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor med olika slags svårigheter. De senast 20 åren har jag bl.a arbetat med barn och föräldrar inom barnpsykiatrin och som familjerådgivare. Jag har även arbetat med metodutveckling och i olika forskningsprojekt.
Jag har arbetat som handledare i över 25 år. När jag arbetar är nyfikenhet, öppenhet och icke värderande mina ledstjärnor. Jag tror att människor kan hitta egna lösningar på sina svårigheter när man med hjälp av mig och mina frågor får utforska olika sätt att förstå och reflektera kring olika möjligheter.

Teoretisk inriktning/grundsyn: Jag har min grundsyn i ett systemiskt/språksystemiskt tänkande som jag blandar med olika andra teorier som kognitiva-, anknytnings-, mentalisering-, psykodynamisk-, affektteori mfl.

Handledning: Jag har haft uppdrag inom socialtjänst, kriminalvård, skola, försäkringskassan, barnpsykiatri och även privatverksamhet.

Önskade uppdrag: Jag är öppen för all sorters uppdrag där jag tror att jag kan göra en skillnad. Jag tar även uppdrag som handledning på handledning (superhandledning)

Jag har även skrivit och medverkat i tre böcker, Dans på slak lina, Samtal pågår och Samforskning.

För mer info se www.amw.se