Karin Olofgörs

www.olofgors.se
karin@olofgors.se

070-373 98 58
Lokal i Gamla stan

Jag har arbetat med socialt arbete sedan 1980. Då var jag nybakad socionom och därefter har mina roller växlat. Jag har varit socialsekreterare, chef, familjebehandlare, familjerådgivare.

Som konsult arbetar jag sedan 1998 med handledning och olika former av utvecklingsarbete i organisationer och företag. Jag har som alla andra i nätverket min bakgrund i det systemiska tänkandet och har under årens lopp integrerat en mängd olika teorier och metoder. Sedan 2003 har jag arbetat tillsammans med forskare inom området organisation, ledarskap och genus med att utbilda chefer att leda sina organisationer mer jämställt.  Detta innebär att jag också har ett perspektiv med mig in i handledning som handlar om hur sociala processer är könsordnade.

Jag handleder inom många olika verksamheter, bland annat inom socialtjänst, skolans elevhälsa och andra utredande och behandlande verksamheter. Jag handleder inom Stockholms läns landsting, där jag har ramavtal.