Marelds konsultnätverk inbjuder till två dagar om våld i nära relationer

 Justine van Lawick, psykolog och familjeterapeut 

Torsdag 2 oktober: Ett relationellt perspektiv på familjevåld

Fredag 3 oktober: Oförsonliga konflikter mellan skilda föräldrar

Dag 1: Justine kommer att presentera sina tankar och sitt mångåriga arbete med våldsamt beteende i par-och familjerelationer. Hon kommer att beröra olika aspekter av detta utmanande arbete utifrån ett kreativt och systemiskt förhållningssätt.

Dag 2: Under denna dag kommer Justine bland annat berätta om sitt senaste projekt med familj- och nätverksarbete vid svåra vårdnads- och umgängeskonflikter.

Det här är andra gången som Justine besöker oss i Stockholm. Vi vet från förra tillfället att dessa dagar tillför alla som arbetar med och engagerar sig i denna svåra problematik nya perspektiv och metoder samt inte minst mer hopp om att kunna hjälpa de utsatta barnen.

Justine van Lawick arbetar med terapi, handledning och utbildning vid Lorentzhuis, ett center för systemisk terapi i Haarlem, Holland. Hennes bok ”Våld i nära relationer” utkom på svenska 2013.

Föreläsningen sker på lättförståelig engelska

Tid och plats: 2 samt 3 oktober 9-16 på Ersta konferens, Erstagatan 1, Stockholm

Pris: 1200:- (960:- exklusive moms) per dag. För- och eftermiddagskaffe ingår. Ni kan anmäla er till endera eller båda dagarna. Var noga med att ange rätt dag vid anmälan.

Anmälan; skicka in bindande anmälan här

Mer information finns på www.mareld.se  som en artikel av Justine van Lawick, program för dagarna m.m

Ni kan även anmäla direkt till gerdriddez@hotmail.com. Sista anmälningsdag 15 september 2014

Följ även Marelds facebooksida www.facebook.com/pages/Mareld/209406585804406