Kurser/Utbildning

UTBILDNINGSDAG MED JIM WILSON 27 OKTOBER 2017                                                     Kreativitet i arbetet med barn, deras familjer och nätverk                                                             Att göra det som är möjligt i tider av begränsningar  
FULLT                                                                

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Workshop med Harlene Andersson
Samarbete och dialog i praktiken
21 oktober 2016 i Stockholm
mer info

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

European Summer School in Family Therapy
12-16 augusti 2013. Leuven, Belgien
mer info

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Scott D Miller
Bli en effektivare samtalsledare!
4-5 november i Stockholm
Mer info

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Familjeterapikongress 
17-20 oktober 2013 i Ystad
Mer info
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –