Lotta Eriksson

Lotta 2016 3x4
Lotta Eriksson
0708-177532
lotta.eriksson@levira.se

Jag är socionom, handledare, gestaltterapeut samt steg 1-utbildad i KBT och affektfokuserad terapi.
Jag är i huvudsak verksam som handledare i grupp men även chefshandledning, samt som terapeut både individuellt och med par och har mottagning på Södermalm i Stockholm. Som handledare har jag uppdrag inom skola och socialtjänst men även frivillighetsorganisationer.
Jag har en systemisk och salutogen inriktning, men är även influerad av fler teorier och tankesätt. Det relationella perspektivet och en helhetssyn på människan i relation till omgivningen, genomsyrar mitt arbete både som handledare och terapeut.
Min bakgrund har jag främst inom ungdomsarbete och som kurator på sjukhus och i primärvård samt inom kris och katastrofberedskap. Jag har då ofta parallellt haft ledande befattningar. Jag har även kortare erfarenhet av myndighetsutövning gällande barn.
Är även lärare och kursledare vid Gestalttakademin. Jag håller föreläsningar framförallt för personer som i sitt arbete möter människor i svåra händelser.
Välkommen att besöka min hemsida www.levira.se för mer information.