Ulf Hagström

ulfhagstrom1

Ulf Hagström
Säkraste sättet att få kontakt med mig är via epost:
070-7669488
ulf.hagstrom1@gmail.com

Jag är legitimerad psykolog, handledare och utbildare och arbetar som fristående konsult. Jag ingår i ett nätverk av handledare/terapeuter som kallas “7-gruppen”. I denna ingår Ola Eriksson, Lennart Holmgren, Eva Redemo, Gerd Riddez-Hansson samt Walter Löthman. Tillsammans hyr vi en besökslokal på Bastugatan 43 i Stockholm.

Mitt huvudsakliga professionella intresse- och kunskapsområde har sedan jag började arbeta med människor i slutet av 1960-talet varit arbete med barn, ungdomar och familjer. Jag har handlett sedan 1985 och handleder och utbildar inom främst socialtjänst, behandlande verksamheter, fritidsverksamhet, förskola samt skola.

Min teori och metod är integrativ. Teorier är som kartor och de kan vara till hjälp för att närma sig och försöka förstå den mångfasetterade värld i vilken vi människor lever, handlar, tänker och känner. Några teorier är jag mer inspirerad av än andra.

Min psykologutbildning följde två teoretiska fåror: i grundexamen inlärningsteori och kognitiv teori och i utbildningen som ledde fram till legitimation främst psykodynamisk/psykoanalytisk teori. Systemteori, salutogenforskning och teori och inte minst olika familjeterapeutiska tankesätt och metoder har sedan dess varit i mitt intressefokus.

Jag erbjuder idag föreläsningar, utbildningar, handledning i olika former och behandlande samtal med företrädesvis vuxna. Se vidare min hemsida: www.ulfhagstrom.se

KONTAKT:
Besöksadress:
Bastugatan 43 nb, Stockholm
T-bana Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan
Företagsadress:
Utbildarna Ulf Hagström AB
Tulegatan 49
113 53 Stockh