Ulf Hagström

ulfhagstrom1

Ulf Hagström
Säkraste sättet att få kontakt med mig är via epost:
070-7669488
utbildarna@me.com

Jag är legitimerad psykolog, handledare och utbildare och arbetar som fristående konsult. Jag ingår i ett nätverk av handledare/terapeuter som kallas “7-gruppen”. I denna ingår Ola Eriksson, Lennart Holmgren, Eva Redemo, Gerd Riddez-Hansson, Helena Isberg Malmgård samt Walter Löthman.

Jag har handlett och utbildat sedan 1985 inom socialtjänst, behandlande verksamheter, fritidsverksamhet, förskola samt skola. Jag har under många år utbildat handledare. Jag har även skrivit och medverkat i tre böcker: Med gemensamma krafter, Låter sig skyddsänglar organiseras och När självkänslan växer.

Min teori och metod är integrativ. Teorier är som kartor och de kan vara till hjälp för att närma sig och försöka förstå den mångfasetterade värld i vilken vi människor lever, handlar, tänker och känner. Några teorier är jag mer inspirerad av än andra.

Min psykologutbildning följde två teoretiska fåror: i grundexamen inlärningsteori och kognitiv teori och i utbildningen som ledde fram till legitimation främst psykodynamisk/psykoanalytisk teori. Systemteori, salutogenforskning och teori och inte minst olika familjeterapeutiska tankesätt och metoder har sedan dess varit i mitt intressefokus.

Jag erbjuder idag föreläsningar, utbildningar, handledning på handledning och annan handledning, individuell eller i mindre grupp, samt personalvårdande och behandlande samtal med företrädesvis vuxna.

Företagsadress:
Utbildarna Ulf Hagström AB
Tulegatan 49
113 53 Stockh