Tyrone Holmström

Tyrone

Tfn 072-372 57 25

Priolog AB
tyrone.holmstrom@priologab.se

Jag är auktoriserad socionom och har en 3-årig handledarutbildning samt en nätverksledar-utbildning. Andra relevanta utbildningar är en längre ledarskapsutbildning, BBIC, Signs of Safety och MI. Sedan 2013 kompletterar jag mitt arbete som handledare och utbildare med att arbeta som lärare vid Högskolan i Gävle. Jag undervisar vid socionomprogrammen men även i fristående kurser innehållande organisation och ledarskap samt samtalsmetodik. Jag har även undervisat inom socialrätt. Tillsammans med två kollegor driver jag företaget Priolog AB.

Min praktiska erfarenhet består av snart 20 års arbete mestadels inom socialtjänsten i olika funktioner. De sista10 åren var i ledande befattningar inom myndighetsutövning och familjebehandling.

Som handledare erbjuder jag och har erfarenhet av individuell-, grupp- och chefshandledning men även konsultation, konflikthantering samt verksamhetsutveckling. Inom socialtjänsten har jag handlett utredningsgrupp barn och familj men även vuxen, familjehemsgrupp, familjerätt, familjebehandling, missbruksbehandling för vuxna, stödboende för vuxna missbrukare och hem för ensamkommande barn. Jag har även handlett inom skola, behandlingshem, privata företag och föreningar.

Jag har ett systemiskt grundperspektiv som för mig kort innebär att se individen i relation till andra i sitt sammanhang. Min tanke är att vi människor gör så gott vi kan och att vi har våra skäl för våra handlingar. Om vi vill ändra på det tillstånd som uppstår i relationen behöver vi även utforska systemets kommunikation och dess mönster.