Stefan Heimer

stefan

 

Stefan Heimer
0708-656749
stefan.heimer@telia.com

Jag är socionom sedan 1979 med vidareutbildning till familjeterapeut. Arbetar sedan 25 år med handledning, familjeterapi, föräldrarådgivning, individuella samtalskontakter och utbildning. Har tillsammans med mina handledningserfarenheter även mångårig egen erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Jag är därför väl införstådd med socialarbetarens villkor och sammanhang.

Har handlett alla funktioner inom socialtjänsten, även öppenvård, skolor, migrationsverket, chefer m.m. Dessutom jour- och familjehem (individuellt och i grupp). Min ambition är att handledningen ska upplevas som bekväm, meningsfull, rolig och till nytta i arbetsvardagen.

Jag är utbildad och tränad i lösningsfokuserat arbetssätt sedan 20 år. Andra ideologiska utgångspunkter; salutogenes, systemteori, nätverkstänkande, Signs of Safety et c. Den ”röda tråden” är intresse  för sammanhang, resurser, möjligheter, samarbete och utveckling. Begreppen är lika relevanta oavsett om klienten eller arbetsgruppen är i fokus.

Jag ingår i Skanstulls Psykoterapimottagning med lokal på Ringvägen 103 på Södermalm.