Rani J Reissmüller

rani
Rani J Reissmüller
070-773 72 66
rani.r@telia.com
hemsida: www.gestaltforum.se

Verksam som grupphandledare och chefsutvecklare och som individual-, par- och gruppterapeut. Har handledning och gestaltterapi som min specialitet. Utbildar handledare och ger superhandledning, d v s handledning på handledning. Varit kursansvarig lärare och handledare vid GestaltAkademin/University of Derbys handledarutbildning och pedagogisk ledare på mastersnivå i ”Gestalt in Organisations”.

Medförfattare i boken ”Gestaltperspektiv på handledning och coaching”.
Arbetat 10 år som konsult inom Perlan Dialog och Ledarskap AB.
En av grundarna av Gestaltforum 1989.
Medlem i Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter, Svenska föreningen för familjeterapi, Marelds konsultnätverk och i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete, där jag suttit i styrelsen.
Utbildad socionom, handledare, dipl och auktoriserad gestaltterapeut.
Har fortbildning i systemteori, kognitiv grupphandledning, traumahanterig. Genomgått Socialstyrelsens BBIC-utbildning för handledare.
Auktoriserad av Nämnden för Socionomauktorisation (NSA).