Kerstin Holmgren

gerd

KERSTIN HOLMGREN
070-592 51 17
E-post: kesrin.m.holmgren@gmail.com

Utbildning: Socionom, Legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad.  Är även MBCT-instruktör Mindfulnessbased cognitive therapy och är utbildad i MBSR Mindfulnessbased stress reduction och KBT för Leg. Psykoterapeuter samt MI.

Arbetar med individualterapi, par- och familjeterapi samt tar emot enskilda i samtal på uppdrag från Företagshälsovård.

Handleder personal inom skola, socialtjänst, behandlingsinstitutioner, hälso- och sjukvård, habiliteringen, polisen samt på Socialhögskolans grundläggande psykoterapiutbildning.

Arbetar med teamutveckling och tar även uppdrag rörande konflikt i arbetsgrupp och /eller mellan kollegor.

Har min grund i systemteoretiskt perspektiv samt förhåller mig eklektiskt till kunskap och metoder från utvecklingspsykologi, lösningsfokuserad metod/teori och kognitiv teori.

Mottagning:
Skanstulls Psykoterapimottagning   Bastugatan 43, 118 60 Stockholm