Johnny Jakobsson

Johnny Jakobsson

Johnny Jakobsson
070 570 82 60
johnny.jakobsson@priologab.se

Ser mig själv som en systemisk konsult som oftast rör mig mellan tre huvudområden: utbildning, handledning och behandling. Tar även en del uppdrag som hamnar mellan dessa begrepp, verksamhetsutveckling i form av processdagar med olika personalgrupper, samt håller i nätverksmöten kring familjer och grupper i utmanande situationer. Att skapa respektfulla mötesplatser där kreativitet får stor plats, tillsammans med erfarenhet, delaktighet och inspiration är både en drivkraft och en ambition som jag bär med mig i mina uppdrag .

Jag har sedan -91 arbetat med människor i utveckling. De uppdrag som jag genom åren ägnat mig mest åt är: par och familjesamtal, föräldrarådgivning, nätverksmöten, gruppbehandling samt handledning, projektledning och metodutveckling med fokus på samverkan och samordning inom och mellan främst skola, psykiatri och socialtjänst.

Jag är mån om att själv ta ansvar för att vara i en känsla av rörelse framåt och har löpande under åren vidareutbildat mig. I stora drag har resan sett ut så här: från pedagog, till familjeterapeut, nätverksledare, gruppterapeut och handledare. Olika tider, metoder och personer har gjort intryck, det som stannat kvar och under åren blivit en del av mitt förhållningssätt är alla de vägar i mänskligt samspel som rör sig från exkludering till inkludering, från monolog till dialog. Alltifrån breda narrativa och skalbara lösningsfokuserade vägar till utforskandet av de mönster som på något vis håller oss samman.

I den komplexitet som det systemiska perspektivet rymmer, väcker pendelrörelsen mellan ord och handling ständigt en nyfikenhet hos mig att utforska: hur kan vi tillsammans förstå detta och vad är möjligt att göra?