Ingrid Ahner

ingridahner
Ingrid Ahner
0707 972090
ingrid.ahner@telia.com

Sedan 1991 har jag egen verksamhet och arbetar med handledning, utbildning och personalutveckling inom det psykosociala fältet. Jag arbetar på uppdrag från såväl privatpersoner, företag, kommuner, landsting, kyrkan och andra organisationer med:

Enskild handledning/coaching av chefer och enskilda medarbetare
Handledning av chefer i samledarskap
Grupphandledning och grupputveckling av yrkesgrupper, personalgrupper, ledningsgrupper, projektgrupper och team
Konflikthantering enskilt, i par och i grupp
Personlig professionell utveckling av chefer och enskilda medarbetare
Utbildning i samtal och gruppmetodik
Psykosociala arbetsplatsgenomlysningar
Utbildningar och legitimeringar
Medlem i Svensk Handledarförening
Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning
Fil kand: Kulturvetare och beteendevetare

Vidareutbildningar
Utbildning i handledning och konsultation i psykosocialt arbete från Ersta Sköndal högskola
Utbildning i konflikthantering
Utbildning i Time Management Profile
BBIC (Barns behov i centrum) Socialstyrelsens utbildning
Utbildningar i lösningsinriktat arbetssätt
Utbildning i Myers Briggs
Utbildning i stresskartläggning
Utbildning i grupp och ledarskap