Gerd Riddez

Gerd Riddez

tel. 0707-658490
E-post: gerdriddez@hotmail.com

Jag har arbetat som handledare sedan 1988, parallellt med olika anställningar inom kommun och landsting. Jag är i grunden “gammal” behandlingsmänniska. Började min bana inom institutionsvården för ungdomar. Jag har under ett antal år arbetat med barn, ungdomar och deras familjer inom skolverksamhet med behandling, Johannelunds terapiskola och Framnässkolan. Dels som behandlare men också som arbetsledare.

Sedan 2002 har jag enbart arbetat som handledare. Jag har främst inriktat mig på grupper inom skolvärlden såsom; resursteam, skolsköterskor, skolkuratorer, arbetslag inom skolan, rektorer skolpsykologer, särskola, resursskolor för barn i behov av särskilt stöd m.m. Har även tagit uppdrag inom socialtjänst o socialpsykiatri.

Ingår idag i Nätverket 7-gruppen med gemensam lokal på Bastugatan i Stockholm.

Jag arbetar också privat med samtal, främst med ungdomar.

Jag är i grunden socialpedagog med vidareutbildningar i familjeterapi, systemisk terapi, Marte-Meo, grundkurs i KBT samt MI m.m

Under ett antal år arbetade jag med fortbildning och föreläsningar för lärare, förskole-och fritidspersonal

Medförfattare till boken “Att vara lärare till föräldrars barn”.