Calle Fjellman

DSCN0455

Calle Fjellman
0708-204969
kognitivtforum@bahnhof.se
www.kognitivtforum.com

Jag är socionom och Leg. Psykoterapeut. Jag har under dryga tjugo år arbetat med handledning, patienter och utbildning. Jag har en bakgrund inom missbruksområdet och b.la. arbetat som institutionschef inom Statens Institutionsstyrelse. Har även handlett en hel del inom kriminalvården och där arbetat både med personalgrupper och klienter med en sammansatt problematik. Mina handledaruppdrag är av varierad art. Barnpsykiatri, missbruksvård, socialtjänst, behandlingshem mm.

Tillsammans med kollegor driver jag Kognitiva Relationella Institutet i Stockholm. En utbildningsplattform för kognitiv relationell psykoterapi, motsvarande steg 1.

Förutom att jag gillar att handleda utifrån en kognitiv/sokratisk utgångspunkt är jag intresserad av affektteori och framförallt vad som händer i mötet mellan behandlare och klient. Även existensfilosofin har en framträdande roll i mitt arbete.